جهت مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید:
تلفن: 22143065 - 22142818 - 22143138 شماه موبایل: 09121782588

تنوع رنگی بالا

شرکت پنجره سبز با استفاده از پروفیلهای veka آلمان درب و پنجره هایی با تنوع بیش از 32 طیف رنگی را به مشتریان عرضه می دارد . این پروفیلها به صورت لمینیت می باشد .

بر روی پروفیلهای فوق یک فیلم ساخت شرکت  Renolit که در جهان رتبه نخست را دارد لمینیت می شود این فیلم می تواند بر روی پروفیلهای سفید و یا رنگی نصب گردد .شما حتی می توانید یک سمت از پنجره خود را به رنگ دلخواه و سمت دیگر را به رنگ سفید داشته باشید .فیلمهای فوق که بر روی پرو فیل به صورت لمینیت قرار می گیرند دارای بافت می باشند در صورت تمایل به داشتن سطحی صاف و بدون بافت شما می توانید از پرو فیلهای سفید که سطح آن با رنگهای مخصوص پوشانده می شود استفاده نمایید .داشتن پجره و یا درب که پروفیل آن از بن رنگی باشد و سطح آن لمینیت نشده باشد مقدور نیست زیرا اضافه شدن رنگ به pvc در هنگام extrude (بیرون آمدن از قالبهای مخصوص ) سطح پروفیل را موجدار میکند و به همین سبب استفاده از پروفیل از بن رنگی بدون لمینیت مقدور نیست .